Eesti keelEnglish
Presego.com Home

Logo ja kaubamärgi loomine

BEPCOEttevõtte jaoks on imago väga oluline. Selle tähtsus tuleb esile nii koostööpartnerite ja klientidega suhtlemises kui ka oma toodete ja teenuste nähtavaks muutmisel. Läbimõeldud kaubamärk ja visuaalselt toimiv ning sihtrühmaga sama keelt rääkiv logo on firma identiteedi kujunemisel väga olulisel kohal. Üksnes ilus logo ei müü ühtegi toodet kuid halb logo võib potentsiaalse ostja eemale peletada väga lihtsalt.

Logo loomine on kunstiline protsess, mis hõlmab firma nime ja tegevussuuna kombineerimist graafilisse teksti, kujundisse ja värvidesse. Selle töö tulemus mängib ettevõtte edasises eluprotsessis suurt rolli ja saab imago kujunemisel ning müügiprotsessis kaasa aidata. Logo tuleb ka eksponeerida kõigil ettevõtte toodetel ja seadmetel nagu näiteks visiitkaartidel, reklaamplakatitel, tootepakenditel, autodel, tööriietel jne. Sellest tulenevalt on väga oluline korralik logo luua enne kui on tehtud investeeringud eelnimetatud trükitöödele, et vältida hilisemat aja-ja rahakulu.

SonettMeie asjatundlik meeskond on kogenud kaubamärkide, logode ja tootepakendite väljatöötamisel. Loome Teie ettevõttele just sellise identiteedi nagu seda Teie tootesuund, turg ja sihtrühm vajab. Korralik logo püsib ja räägib Teie firmast sõltumata Teie ettevõtte suurusest ja aastanumbrist.